Esimerkkejä siitä, minkälaiset kotisivut yritykselle voisi hankkia.

Kotisivut yritykselle – kaikenkattava opas 2024

Kirjoittanut: Antti
Lukuaika: 13 min

Yhteiskunnan digitalisoituessa verkkosivuista on tullut merkittävä markkinointiväline yrityksille. Tässä artikkelissa käsittelemme miksi kannattaa ylipäänsä hankkia kotisivut yritykselle, milloin kotisivut kannattaa päivittää, minkälaiset kotisivut kannattaa hankkia, kannattaako kotisivut tehdä itse vai ulkoistaa ja kuinka paljon kotisivut yritykselle maksavat.

Miksi hankkia kotisivut yritykselle?

Yrityksen kotisivut on kosketuspinta yrityksesi ja asiakkaasi välillä

Kun potentiaaliset asiakkaat etsivät tietoa yrityksesi tarjoamista tuotteista tai palveluista, he todennäköisesti tekevät sen ensin verkossa. Toisin sanoen yrityksen kotisivut on kosketuspinta, jonka asiakas olettaa löytävänsä. Kun hankit kotisivut yrityksellesi, pystyt tarjoamaan sivujen kävijälle tietoa yrityksestäsi ja sen tarjoamista palveluista ja tuotteista. Kotisivut voivat myös toimia asiakaspalvelukanavana, jossa asiakkaat voivat löytää vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ottaa yhteyttä yritykseen. Jos yrityksellä ei ole kotisivuja, se menettää mahdollisuuden tavoittaa ja vaikuttaa potentiaalisiin asiakkaisiin, mikä voi johtaa menetettyihin myyntimahdollisuuksiin.

Yrityksen kotisivut on kosketuspinta, jonka asiakas olettaa löytävänsä.

Kilpailukyky paranee

On suuri todennäköisyys, että kaikilla kilpailijoillasi on kotisivut. Jos yritykselläsi ei ole omaa verkkosivustoa, potentiaaliset asiakkaasi valitsevat kilpailijasi, koska yritystäsi ei ole tavoitettavissa. Kotisivut kannattaa myös löytyä, mikäli kilpailijoillasi ei ole kotisivuja, sillä silloin sinun yrityksesi on helpompi, nopeampi ja halvempi saada näkyviin yleisimmin käytetyissä hakukoneissa. Tämä johtuu siitä, että hakusanoille ei ole kilpailua, joten hakukoneet laittavat sinun sivusi helpommin näkyviin (jos oletetaan, että kotisivut ovat hakukoneystävälliset. Aiheesta lisää edempänä).
 
Kotisivut ovat tehokas markkinointiväline, joiden avulla yritys voi markkinoida itseään, tuotteitaan ja palveluitaan laajalle yleisölle. Ne tarjoavat mahdollisuuden jakaa tarinoita, kertoa yrityksen arvoista ja sitoutua asiakkaisiin. Lisäksi ne mahdollistavat brändin rakentamisen ja erottumisen kilpailijoista.

Päätöksenteko helpottuu

Kun hankit kotisivut yrityksellesi, voit seurata ja analysoida sivuston kävijöiden käyttäytymistä. Analytiikkasovelluksen avulla on mahdollista seurata mm. sivustolla vietettyä aikaa, suosituimpia sivuja ja lähteitä, joista kävijät ovat saapuneet. Tämä tieto auttaa yritystä ymmärtämään paremmin asiakkaidensa tarpeita ja käyttäytymistä, mikä puolestaan helpottaa strategista päätöksentekoa ja markkinoinnin optimointia.

Luotettavuus

Kotisivut antavat yrityksestä ammattimaisen ja luotettavan kuvan. Se on paikka, jossa yritys voi esitellä itsensä, palvelunsa ja tuotteensa parhaassa valossa. Asiakkaat luottavat todennäköisemmin yritykseen, jolla on selkeä ja informatiivinen verkkosivusto, kuin sellaiseen, joka ei ole läsnä verkossa lainkaan.

Milloin yrityksen kotisivut kannattaa päivittää?

Tämä kohta kannattaa lukea, mikäli yritykseltäsi löytyy jo kotisivut ja harkitset niiden päivittämistä. Kotisivujen päivittämistä kannattaa harkita, jos yksi tai useampi seuraavista pointeista pätee kotisivuihisi:
 
Yritykseni kotisivut…

eivät enää vastaa yritykseni tarpeita
ovat vanhentuneet tai teknisesti epäkelvot
eivät täytä nykyaikaisia tietoturva- tai tietosuojakriteereitä
eivät ole mobiiliystävälliset
ovat rakennettu ennen yrityksen brändimuutosta tai tarjonnan vaihtumista
ovat selvästi kehnommat, kuin kilpailijoitteni kotisivut.

Otathan huomioon, että kotisivujen päivittäminen ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki tehdään alusta. Vanhoilla sivuilla voi myös olla ominaisuuksia tai sisältöä, joita kannattaa hyödyntää sivuja päivittäessä. Näin voidaan säästää ajassa ja kustannuksissa.

Kaikkien sivujen tulee pitää huolta tietoturvasta ja tietosuojasta

Uudet kotisivut yritykselle kannattaa hankkia silloin, kun nykyiset sivut eivät enää täytä nykyaikaisia tietoturva- tai tietosuojakriteereitä

Mitä kannattaa ottaa huomioon ennen kotisivuprojektin aloittamista?

Mikäli päätät ulkoistaa kotisivujen toteutuksen, kotisivut toteuttava tyypillisesti yritys auttaa sinua selvittämään kotisivuihisi liittyviä tarpeita ja huolia. Seuraavaksi mainittavat asiat kannattaa kuitenkin miettiä läpi riippumatta siitä, että päätätkö toteuttaa sivut itse vai ulkoistaa niiden toteutuksen.

Liiketoiminnalliset tavoitteet

Ensimmäinen askel on selvittää, mitkä ovat yrityksesi liiketoiminnalliset tavoitteet ja miten kotisivut yritykselle voisi tukea tavoitteiden saavuttamista. Haluatko kasvattaa myyntiä, lisätä tunnettavuutta, houkutella uusia asiakkaita vai parantaa asiakaspalvelua? Tavoitteiden selkeä määrittely auttaa sinua valitsemaan oikeanlaiset toiminnot ja ominaisuudet kotisivuillesi.

Kohdeyleisö

Ymmärrä kohdeyleisösi tarpeet, mieltymykset ja käyttäytymismallit. Ota ainakin seuraavat asiat huomioon:

Minkälaisia ovat heidän demografiset piirteet (esim. ikä ja äidinkieli)?
Mitä yrityksesi tarjoamia asioita kohdeyleisöni etsii?

Kun harkitset, että kannattaako hankkia kotisivut yrityksellesi, kannattaa ottaa huomioon, että kohdeyleisön tarpeita, mieltymyksiä ja käyttäytymismalleja pitää selvittää myös sivujen valmistuttua. Sivuja kannattaa nimittäin jatkokehittää juuri mainittujen asioiden mukaan. Aiheesta lisää kohdassa “Miten kotisivuja kannattaa jatkokehittää?”.

Kilpailijoiden kotisivut

Tutki kilpailijoidesi kotisivuja saadaksesi inspiraatiota ja näkemystä siitä, mikä toimii ja mikä ei. Analysoi kilpailijoidesi sivujen vahvuuksia ja heikkouksia sekä sitä, miten sinun sivusi voisivat erottua kilpailijoiden sivuista.

Sivuston rakenne ja sisältö

Mieti, mitä tietoa ja toiminnallisuuksia haluat kotisivuillesi sisällyttää. Tärkeitä elementtejä voivat olla esimerkiksi tuotekatalogi, palvelukuvaus, yhteystiedot, referenssit, blogi tai uutisosio. Sisällöstä lisää kohdassa “Kotisivujen sisältö”.

Brändin ja visuaalisen ilmeen huomioiminen

Kotisivut ovat tärkeä osa yrityksen brändiä ja visuaalista identiteettiä. Varmista, että sivuston ulkoasu ja käyttöliittymä heijastavat yrityksesi brändiä ja viestivät sen arvoja ja persoonallisuutta. Tämä auttaa luomaan yhtenäisen ja ammattimaisen kuvan yrityksestäsi. Ota kuitenkin myös huomioon, että monesti simppelin näköisillä sivuilla pääsee hyvin pitkälle.

Teknologiset vaatimukset

Arvioi, mitä teknologisia vaatimuksia kotisivujesi toteutus vaatii. Tarvitsetko esimerkiksi verkkokaupan integraatiota, varausjärjestelmän, käyttäjärekisteröitymisen tai muun erikoistoiminnon? Alusta, jolla nettisivut rakennetaan, valitaan käytännössä suurelta osin teknologisten vaatimusten perusteella.

Hakukoneoptimointi ja markkinointi

Hakukoneoptimointi (SEO, Search Engine Optimization) on prosessi, jossa verkkosivuja muokataan ja parannetaan siten, että ne saavat paremman näkyvyyden hakukoneiden hakutuloksissa. Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on saada verkkosivusto näkymään mahdollisimman korkealla hakutulossivulla silloin, kun käyttäjät etsivät tiettyjä avainsanoja tai aiheita.

Ota huomioon hakukoneoptimoinnin ja markkinoinnin näkökulma jo sivuston suunnitteluvaiheessa. Hyvä hakukoneystävällinen rakenne ja sisältö auttavat sivustoasi näkymään paremmin hakukoneissa. Lisäksi voit harkita erilaisia markkinointikanavia ja integraatioita, kuten sosiaalisen median jakopainikkeita tai sähköpostimarkkinointityökaluja, joiden avulla voit kasvattaa sivustosi kävijämääriä ja saavuttaa potentiaalisia asiakkaita.

Jos haluat lukea tarkemmin mistä laadukkaat kotisivut rakentuvat, suosittelemme lukemaan aiheesta tekemämme artikkelin.

Hakukoneoptimointi on tärkeä osa yrityksen kotisivuja

Hakukoneoptimoinnin avulla potentiaaliset asiakkaat löytävät sivusi helpommin.

Kotisivujen sisältö

Tekstit

Kotisivuilta löytyvä tieto on monesti tärkein syy, miksi ihmiset tulevat sivuillesi. Yrityksen kotisivuilta kannattaisi löytyä ainakin seuraavat tiedot näkyviltä paikoilta:

Yrityksen esittely: Lyhyt kuvaus yrityksestä, sen historiasta, arvoista ja missiosta.
Yhteystiedot: Yhteystiedot, eli ainakin puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Jos osoite on oleellista tietoa sivun kävijälle, niin sekin kannattaa sivuilta löytyä.
Tuotteet/palvelut: Kuvaus yrityksen tarjoamista tuotteista tai palveluista, niiden ominaisuuksista ja eduista.
Yrityksen henkilöstö: Esittelyt avainhenkilöistä tai tiimistä lisäävät läpinäkyvyyttä ja luovat henkilökohtaisemman yhteyden kävijöihin.
Tietosuojakäytännöt: Selkeät tiedot siitä, miten yritys käsittelee kävijöiden henkilötietoja ja noudattaa tietosuojalainsäädäntöä.
Yrityksen kotisivujen sisällön tulisi olla laadukasta ja uniikkia

Oleellisen tiedon tulee löytyä näkyvistä paikoista.

Sivujen hakukoneoptimointiin liittyy vahvasti sivujen tekstit. Jos kotisivujesi tavoitteena on tavoittaa uusia asiakkaita, niin sinun tai muun sivujen toteuttajan kannattaa miettiä hakukoneoptimointia jo ennen tekstien kirjoittamista. Tähän tarkoitukseen auttaa hakusanakartoitus (keyword research). Hakusanakartoitus tarkoittaa selvitystä hakusanoista, joilla ihmiset etsivät yrityksesi tarjoamia tuotteita tai palveluita hakukoneista. Esimerkiksi pienyrityksen toimitusjohtaja, joka haluaa ulkoistaa kotisivujen toteutuksen, saattaa kirjoittaa hakukoneeseen “kotisivut pienyritykselle”.
 
Hakusanakartoitus kannattaa tehdä tai teettää ennen sivujen tekstien rakentamista. Kun tiedetään millä hakutermeillä potentiaaliset asiakkaasi etsivät tarjoamiasi tuotteita tai palveluita, niin sivut voidaan rakentaa helposti löydettäviksi. Näin potentiaaliset asiakkaasi tavoittavat yrityksesi hakukoneista helpommin.

Kun tiedetään millä hakutermeillä potentiaaliset asiakkaasi etsivät tarjoamiasi tuotteita tai palveluita, niin sivut voidaan rakentaa helposti löydettäviksi.

Kuvitus

Kuvitus yrityksen sivuilla tekee sivuista miellyttävämmän näköiset ja ovat monissa tapauksissa tärkeitä potentiaalisten asiakkaiden vakuuttamisessa. Seuraavaksi esittelemme joitakin esimerkkejä kuvista, jotka voivat olla hyödyllisiä yrityksen verkkosivuilla:

Tuotekuvat/Palveluiden esittelykuvat
Henkilöstökuvat
Yrityksen toimitilakuvat, jos se on oleellista
Visuaaliset elementit brändin viestinnässä, esimerkiksi logot ja muu grafiikka.

Kuvien kannattaa olla korkealaatuisia, ja niiden pitäisi myötäillä yrityksen brändiä ja viestintätavoitteita. Monesti omasta takaa löytyvät kuvat, olivat ne sitten itse otettuja tai ammattilaisen ottamia, ovat parempia kuin kuvapankkikuvat. Syitä on kaksi:

Hakukoneet palkitsevat sivuja uniikista sisällöstä. Kuvapankkikuvat eivät ole uniikkia sisältöä, eli tätä hyötyä ei kuvapankkikuvilla saa. Täten siis sivujen hakukoneoptimointi paranee, kun käytät omasta takaa löytyviä kuvia.
Omat kuvat antavat paremman käsityksen yrityksesi arvoista ja asioista, joita yrityksesi tekee. Kuvapankkikuvat ovat lähes poikkeuksetta todella geneerisiä, ja ne eivät täten välttämättä välitä haluttua viestiä.

Kotisivualustojen vertailu

Seuraavaksi esittelemme yleisimmin käytettyjä kotisivualustoja, sekä niiden vahvuuksia ja heikkouksia.

WordPress.org

WordPress.org on maailman käytetyin CMS-alusta (content management system, sisällönhallintajärjestelmä). Se perustuu avoimeen lähdekoodiin ja itse alustan käyttäminen on ilmaista. Jos haluat lukea WordPress-kotisivuista lisää, suosittelemme lukemaan aiheesta tekemämme artikkelin.

https://wordpress.org/

Vahvuudet:

Helposti mukautettava: WordPress tarjoaa laajan valikoiman teemoja ja lisäosia, jotka mahdollistavat sivuston mukauttamisen omien tarpeiden mukaan. WordPressillä voi myös rakentaa verkkokaupan esim. WooCommerce-lisäosan avulla.
Käyttäjäystävällinen: WordPress on helppokäyttöinen ja vaatii vain vähän tai ei lainkaan ohjelmointiosaamista sivuston luomiseen ja hallintaan.
Hakukoneystävällinen: WordPress tarjoaa työkaluja ja lisäosia, jotka helpottavat sivuston hakukoneoptimointia, parantaen näkyvyyttä hakukoneissa.
Laaja yhteisö: WordPressin suuri käyttäjäkunta ja kehittäjäyhteisö tarkoittavat, että apua ja ratkaisuja ongelmiin on helposti saatavilla.

Heikkoudet:

Monimutkaisten toiminnallisuuksien luominen ei onnistu WordPressillä: Vaikka WordPress tarjoaa paljon ominaisuuksia, monimutkaisten toimintojen toteuttaminen voi olla haasteellista tai vaatia ulkoisten palveluiden integroimista.
WordPressiin perehtyminen vie aikaa: Vaikka alusta onkin käyttäjäystävällinen, sen täyden hyödyntämisen oppiminen ja sivuston optimointi vaativat aikaa ja vaivaa.
Huono toteutus voi altistaa tietoturvauhkille: Koska WordPress on suosittu alusta, huonosti suojatut sivustot voivat olla alttiita hakkerointiyrityksille.
Ongelmat lisäosien kanssa: Jos ei tiedä mitä tekee, niin lisäosien yhteensopivuusongelmat ja päivitysten puute voivat aiheuttaa ongelmia sivuston toiminnassa ja tietoturvassa.

Wix

Wix on visuaalinen verkkosivuston rakentaja, joka tarjoaa helpon tavan luoda sivustoja vetämällä ja pudottamalla.

https://www.wix.com/

Vahvuudet:

Käyttäjäystävällisyys: Wix on erittäin helppo käyttää, eikä vaadi koodaustaitoja.
Nopea aloitus: Voit luoda näyttävän sivuston vain muutamassa tunnissa Wixin monipuolisten mallien avulla.
Asiakastuki: Wix tarjoaa asiakastukea, mikä on erityisen hyödyllistä aloittelijoille.

Heikkoudet:

Rajoitetut toiminnallisuudet: Vaikka Wix tarjoaa paljon mukautettavia ominaisuuksia, se voi olla rajoittava vaihtoehto, jos tarvitset hyvin spesifejä toiminnallisuuksia.
Suorituskykyongelmat: Tietyissä tapauksissa Wix-sivustoilla voi olla suorituskykyongelmia, erityisesti jos sivusto on hyvin raskas tai käyttää monimutkaisia lisäosia.
Rajoitetut hakukoneoptimointimahdollisuudet: Vaikka Wix tarjoaa joitakin hakukoneoptimointityökaluja, ne eivät ole yhtä hyviä verrattuna muiden alustojen tarjoamiin vastaaviin työkaluihin.
Hinnan nousu skaalautuvuuden myötä: Vaikka Wixillä on aloittelijoille sopivia edullisia suunnitelmia, sivuston skaalautuessa ja tarvittavien ominaisuuksien lisääntyessä myös kustannukset voivat nousta merkittävästi.

Shopify

Shopify on erikoistunut verkkokauppojen rakentamiseen ja hallintaan.

https://www.shopify.com/

Vahvuudet:

Verkkokauppaan keskittyminen: Shopify tarjoaa kaiken tarvittavan verkkokaupan luomiseen ja hallintaan yhden katon alta.
Helppokäyttöisyys: Shopifyn käyttäminen on helppo aloittaa ja se tarjoaa intuitiivisen käyttöliittymän.
Maksutapojen integraatio: Shopify integroi useita maksutapoja helpottaen maksujen vastaanottamista verkkokaupassasi.

Heikkoudet:

Kustannukset: Shopify voi olla kalliimpi vaihtoehto verrattuna muihin alustoihin, etenkin suuremmilla myyntivolyymeilla.
Rajoitettu mukautettavuus: Vaikka Shopify tarjoaa paljon mukautettavia ominaisuuksia, se voi olla rajoittava vaihtoehto, jos tarvitset hyvin spesifejä toiminnallisuuksia.

WebFlow

WebFlow on visuaalinen verkkosivustojen rakentaja, joka tarjoaa paljon kontrollia ja joustavuutta.

https://webflow.com/

Vahvuudet:

Visuaalinen suunnittelu: WebFlow mahdollistaa sivuston suunnittelun visuaalisesti ja tarjoaa enemmän kontrollia verrattuna muihin visuaalisiin sivustonrakentajiin.
Joustavuus: WebFlow tarjoaa enemmän joustavuutta ja mahdollisuuksia mukauttaa sivuston ulkonäköä verrattuna perinteisiin visuaalisiin sivustonrakentajiin.
Responsiivinen suunnittelu: WebFlowssa voit helposti suunnitella responsiivisia sivustoja, jotka toimivat hyvin erilaisilla laitteilla.

Heikkoudet:

Oppimiskäyrä: WebFlowssa on hieman jyrkempi oppimiskäyrä verrattuna perinteisiin visuaalisiin sivustonrakentajiin.
Hinta: WebFlow voi olla kalliimpi vaihtoehto verrattuna perinteisiin sivustonrakentajiin.

Squarespace

Squarespace on visuaalinen sivustonrakentaja. Se tarjoaa tyylikkäitä ja ammattimaisia ​​nettisivumalleja, joiden avulla voi rakentaa vakuuttavat kotisivut yritykselle.

https://www.squarespace.com/

Vahvuudet:

Laadukkaat mallit: Squarespace tarjoaa kauniita ja ammattimaisia ​​malleja, jotka auttavat luomaan tyylikkäitä sivustoja nopeasti.
Helppokäyttöisyys: Squarespace-sivut on helppo rakentaa, eikä toteutus vaadi teknistä osaamista.
Asiakastuki: Squarespace tarjoaa asiakastukea, joka on erityisen hyödyllistä aloittelijoille.

Heikkoudet:

Rajoitettu mukautettavuus: Squarespace voi olla rajoittava vaihtoehto, jos tarvitset erittäin mukautettuja ominaisuuksia.
Hinta: Squarespace voi olla kalliimpi vaihtoehto verrattuna muihin alustoihin.

HubSpot CMS Hub

HubSpot CMS Hub on osa HubSpot-markkinointialustaa ja tarjoaa tehokkaan työkalun verkkosivuston luomiseen ja hallintaan.

https://wordpress.org/

Vahvuudet:

Integrointi markkinointityökaluihin: HubSpot CMS Hub integroituu saumattomasti muihin HubSpot-markkinointityökaluihin, mikä mahdollistaa tehokkaan markkinoinnin automatisoinnin.
Sivujen personointi: HubSpot CMS Hub tarjoaa tehokkaat työkalut verkkosivuston personointiin ja räätälöintiin käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.
Hakukoneystävällisyys: HubSpot CMS Hub sisältää monia SEO-ominaisuuksia, jotka auttavat parantamaan sivustosi näkyvyyttä hakukoneissa.

Heikkoudet:

Kustannukset: HubSpot CMS Hub voi olla kalliimpi vaihtoehto verrattuna muihin alustoihin, etenkin pienille yrityksille.
Oppimiskäyrä: HubSpot CMS Hub vaatii jonkin verran oppimista ja perehtymistä, jotta sitä voi käyttää tehokkaasti.
Pakottaa käyttämään HubSpot-asiakashallintajärjestelmää: Jos rakennat sivusi Hubspot CMS Hubilla, sinun on käytettävä HubSpot-asiakashallintajärjestelmää jotta saat maksimaalisen hyödyn irti sivuistasi.

WordPress.com

WordPress.com on helppo ja nopea tapa perustaa WordPress-sivusto ilman tarvetta huolehtia kotisivujen ylläpidosta.

https://wordpress.com/

Vahvuudet:

Helppo aloittaa: WordPress.com tarjoaa nopean ja helpon tavan aloittaa WordPress-sivusto ilman teknistä osaamista.
Hallittu ympäristö: WordPress.com huolehtii hostingista ja päivityksistä puolestasi, mikä säästää aikaa ja vaivaa.
WordPress: WordPress.com hyödyntää WordPressiä alustana, mikä mahdollistaa sivustosi laajentamisen tarpeidesi mukaan tiettyyn pisteeseen asti.

Heikkoudet:

Rajoitettu mukautettavuus: WordPress.com voi olla rajoittava vaihtoehto, jos tarvitset täydellistä hallintaa sivustosi yli.
Kustannukset: Vaikka WordPress.com tarjoaa ilmaisen tason, täysimittainen käyttö vaatii maksullisen tilauksen. Täten WordPress.com saattaa olla kalliimpi, kuin WordPress-sivut ja niiden ylläpito.

Hetkinen… Ovatko WordPress.org ja WordPress.com eri alustoja?

Kyllä. WordPress.com on palvelu, joka käyttää WordPress.orgin tarjoamaa alustaa. Jos teet kotisivut yrityksellesi WordPress.orgilla, saat kotisivujen täyden hallinnan ja laajemman mukautettavuuden, mutta sivut täytyy itse ylläpitää ja laittaa nettiin. WordPress.com taas tarjoaa helpon sivuston pystyttämisen ja palveluun kuuluu kotisivujen ylläpito, mutta sivujen mukauttaminen on reilusti rajoitetumpaa.

Teknologiapino

Teknologiapino tarkoittaa eri teknologioista rakentuvaa kokonaisuutta, joiden avulla voi kehittää niin puhelinsovelluksen, kuin verkkosovelluksen (eli nettisivut). Teknologiapinoon valitaan mm. ohjelmointikielet, ohjelmistokehys, tietokannat ja niin edelleen. Eri teknologiapinoja löytyy todella paljon eri käyttötarkoituksiin. Jos tarvitset erityisen räätälöidyt kotisivut yrityksellesi tai haluat täyden hallinnan sivustostasi, kannattaa harkita sivuston rakentamista alusta asti teknologiapinon avulla.

Vahvuudet:

Täysi hallinta: Rakentamalla sivuston itse ohjelmoimalla, saat täyden hallinnan sivustostasi ja voit toteuttaa kaikki haluamasi toiminnot.
Mukautettavuus: Alusta asti itse ohjelmoitu sivusto antaa sinulle täyden vapauden mukauttaa sivustosi minkä tahansa näköiseksi ja toiminnallisuudeltaan haluamaksesi.

Heikkoudet:

Aikaa vievää: Sivuston rakentaminen alusta asti itse ohjelmoimalla voi olla todella aikaa vievää, varsinkin jos sinulla ei ole paljoa kokemusta. Lisäksi hakukoneoptimointi on haastavampaa teknologiapinolla rakennetuissa sivuissa.
Ylläpito: Sinun on huolehdittava kaikesta sivustosi ylläpitoon liittyvästä itse, kuten hostingista, tietoturvasta ja päivityksistä.

Mikä alusta kotisivujen rakentamiseen kannattaa valita?

Kotisivualustaa miettiessä kannattaa ottaa huomioon tekninen osaaminen, budjetti, sivuston tarkoitus ja laajuus. Meidän suositus on käyttää WordPress.org:ia verkkokaupan rakentamiseen. Lisäksi suosittelemme käyttämään sitä, jos haluat sellaiset kotisivut yrityksellesi, mitkä eivät tarvitse todella räätälöityjä toiminnallisuuksia. Syy valinnallemme on se, että WordPressin lisäosakauppa on kaikista alustoista laajin. Lisäksi koemme, että WordPress alustana tasapainottaa parhaiten nopean toteutuksen ja joustavuuden. Kuitenkaan esimerkiksi kirjanpitopalvelua ei kannata WordPressillä yrittää edes toteuttaa. Tällaisiin räätälöidyimpiin toiminnallisuuksiin teknologiapinon käyttäminen on järkevin, ja monissa tapauksissa ainoa vaihtoehto.

Kannattaako kotisivut ulkoistaa vai tehdä itse?

Miettiessäsi kotisivujen ulkoistamispäätöstä, kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat:

Budjetti

Ulkoistaminen voi olla kalliimpaa kuin sivuston tekeminen itse, mutta se voi myös säästää aikaa ja vaivaa pitkällä aikavälillä. Kannattaa punnita kustannuksia suhteessa siihen, kuinka paljon arvoa kotisivut tuovat yrityksellesi.
 
Jos budjetti on tiukka, voit harkita sivuston tekemistä itse käyttämällä edullisia tai ilmaisia verkkopohjaisia ​​alustoja. Jos taas budjetti sallii, ulkoistaminen voi olla parempi vaihtoehto, koska ammattilaiset voivat tarjota laadukkaampia ja räätälöidympiä ratkaisuja.

Kannattaa punnita kustannuksia suhteessa siihen, kuinka paljon arvoa kotisivut tuovat yrityksellesi.

Aika ja resurssit

Yksi tärkeimmistä tekijöistä on aika ja resurssit, joita sinulla on käytettävissä kotisivujen luomiseen. Jos yritykselläsi on tiukka aikataulu ja rajalliset henkilöstöresurssit, saattaa olla järkevämpää ulkoistaa sivuston suunnittelu ja toteutus ammattilaisille, jotka voivat hoitaa tehtävän nopeasti ja tehokkaasti.
 
Toisaalta jos sinulla on aikaa ja halua oppia uusia taitoja, voit harkita kotisivujen tekemistä itse.

Ammattitaito ja osaaminen

Kotisivujen suunnittelu ja toteutus vaativat usein monenlaista osaamista, kuten graafista suunnittelua, käyttöliittymäsuunnittelua, hakukoneoptimointia ja joissakin tapauksissa ohjelmointitaitoja. Jos yrityksestäsi ei löydy näitä taitoja, ulkoistaminen voi olla parempi vaihtoehto, koska ammattilaiset voivat varmistaa sivuston laadun ja toimivuuden.
 
Toisaalta jos sinulla on tarvittava osaaminen tai haluat oppia uusia taitoja, voit harkita sivuston tekemistä itse. Esimerkiksi YouTube on pullollaan verkkokursseja ja oppimateriaaleja, jotka voivat auttaa sinua kehittämään tarvittavia taitoja kotisivujen luomiseen.

Ylläpito ja tuki

On tärkeää harkita myös kotisivujen ylläpitoa ja tukea pitkällä aikavälillä. Ulkoistaminen voi sisältää ylläpitopalveluja ja teknistä tukea, mikä helpottaa sivuston päivittämistä ja ongelmien ratkaisemista.
 
Jos teet sivuston itse, sinun on otettava vastuu ylläpidosta ja varmistettava, että sivusto pysyy ajan tasalla ja toimii moitteettomasti.

Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset kotisivut yrityksellesi

Jos sinulla on haussa kotisivut yritykselle, yhdistykselle tai pienyritykselle, niin olet oikeassa paikassa. Me DigiEdustalla parannamme näkyvyyttänne. Yksinkertaisesti.

Yhteystiedot

Puhelin: +358 44 731 0390
Sähköposti: [email protected]

Yhteydenottolomake

Ota yhteyttä täyttämällä yhteydenottolomake tai lähettämällä sähköposti osoitteeseen
[email protected]

Kotisivujen hinta

Kotisivujen hinta vaihtelee laajasti riippuen projektin laajuudesta, valitusta alustasta, suunnittelun monimutkaisuudesta ja toteutuksen teknisestä vaativuudesta. Seuraavaksi maintsemme muutaman hintahaarukan, jotka kannattaa ottaa huomioon kun harkitset minkälaiset kotisivut yrityksellesi sopisivat:

Yksinkertaiset ja kehnosti hakukoneoptimoidut kotisivut yritykselle: 10-30 €/kk
Simppelit ja hakukoneystävälliset kotisivut yritykselle: 300-3000 € + 5-30 €/kk
Teknologiapinolla rakennetut, tai laajemmat ja monimutkaisemmat kotisivut yritykselle: 3000-??? € + 30-??? €/kk

Jos haluat lukea mistä WordPress-kotisivujen hinta rakentuu, suosittelemme lukemaan aiheesta tekemämme artikkelin.

Voit laskea kotisivujen hintalaskurilla, millä hinnalla kotisivut yritykselle voisi saada:

Kotisivujen hintalaskuri

Kotisivujen jatkokehitys

Kotisivuja voi ja kannattaa jatkuvasti kehittää ja päivittää vastaamaan paremmin yrityksen tarpeita ja käyttäjien odotuksia. Jatkokehitys voi tarkoittaa esimerkiksi uuden sisällön lisäämistä, visuaalisen ilmeen päivittämistä, hakukoneoptimointia, analytiikan seuraamista ja käyttäjäpalautteen keräämistä. Jatkuva kehitys varmistaa, että kotisivut pysyvät ajan tasalla ja tukevat yrityksen kasvua ja menestystä.

Kuka hoitaa sivujen jatkokehityksen?

Ennen kuin hankit kotisivut yrityksellesi, kannattaa pohtia, että kuka jatkokehittää sivuja. Vaihtoehtoja sille, että kuka hoitaa jatkokehityksen, on käytännössä kaksi:

Sinun yrityksesi: Usein ulkoistetusti toteutetut kotisivut ovat muokattavissa jonkun sisällönhallintajärjestelmän kautta. Mikäli haluat yrityksen sisäisesti hoitaa sivuston jatkokehityksen, kannattaa kuitenkin valmistautua siihen, että sisällönhallintajärjestelmän opetteluun voi mennä jonkun verran aikaa. Joissakin järjestelmissä tekstien muuttaminen ja kuvien vaihtaminen on todella helppoa. Yksi esimerkki tällaisesta helppokäyttöisestä sisällönhallintajärjestelmästä on DigiEdusta Manager.
Ulkoinen web-kehittäjä: Web-kehitykseen erikoistuneet yritykset tarjoavat kotisivujen jatkokehitystä tyypillisesti tuntilaskutettavana palveluna. Web-kehittäjä laskuttaa tavallisesti vähintään 50 euroa/tunti jatkokehitystyöstä, eli pienten muutosten jatkuva teettäminen ammattilaisen toimesta voi koitua yllättävän kalliiksi pitkällä aikavälillä.

Analytiikka

Kotisivuille voi ladata erilaisia analytiikkasovelluksia, kuten Google Analytics, joiden keräämä tieto auttaa sinua ymmärtämään kohdeyleisöäsi vielä paremmin. Google Analyticsistä voi esimerkiksi nähdä millä hakusanoilla sivujesi käyttäjät ovat löytäneet sivusi. Analytiikan avulla voit muovata sivuistasi helpommin löydettävät ja helppokäyttöisemmät.

Päätelmä

Potentiaalisia hyötyjä on paljon, jos hankit kotisivut yrityksellesi. Yrityksesi kilpailukyky paranee, asiakkaiden päätöksenteko helpottuu ja yritys voi luoda luotettavan kuvan itsestään. Riippumatta siitä, toteuttaako kotisivut yritykselle itse vai ulkoistatko sivujen toteutuksen, on tärkeää valita sopiva alusta niiden toteuttamiseen.

Ota yhteyttä, niin laitetaan teidän DigiEdusta kuntoon!